LOVED ONES

HAITIAN CREOLE

BY RASHYAN DEFOE

Mwen te fet nan New York. Paran mwen yo soti nan Dominica. Manman m ka
pale kreyol byen epi papa m ka konprann li pi byen pase pale. Mwen ka
konprann kreyol pi fo nan fwa yo. Sa a se yon foto nan m 'sou senk ane
fin vye granmoun nan yon kostim ki reprezante koulè kilti mwen an. Nan
opinyon mwen foto a montre inite nan kilti mwen ak renmen nou gen pou
youn ak lot. Sa a se Dominica, Sa a se m'.

I was born in New York. My parents came from Dominica. My mother can speak Creole well and my dad can understand it better than talking. I can understand Creole most of the times. This is a picture of me about five years old in a costume representing my culture's colors. In my opinion, the picture shows the unity of my culture and love we have for each other. This is Dominica, this is me.