top of page

LOVED ONES

HAITIAN CREOLE

BY RASHYAN DEFOE

Mwen te fet nan New York. Paran mwen yo soti nan Dominica. Manman m ka
pale kreyol byen epi papa m ka konprann li pi byen pase pale. Mwen ka
konprann kreyol pi fo nan fwa yo. Sa a se yon foto nan m 'sou senk ane
fin vye granmoun nan yon kostim ki reprezante koulè kilti mwen an. Nan
opinyon mwen foto a montre inite nan kilti mwen ak renmen nou gen pou
youn ak lot. Sa a se Dominica, Sa a se m'.

I was born in New York. My parents came from Dominica. My mother can speak Creole well and my dad can understand it better than talking. I can understand Creole most of the times. This is a picture of me about five years old in a costume representing my culture's colors. In my opinion, the picture shows the unity of my culture and love we have for each other. This is Dominica, this is me.

bottom of page