top of page

LOVED ONES

HAITIAN CREOLE

BY NADLEE ADOLPHE

Li piti e li ble
Li pa ka pale li sèlman gadem
Li rete sou kaban mwen jis mwen retonen
Li pa rete je klè pandan la jounen e lan nwit,
pou kwape djab yo

She’s small and blue
She can’t speak, just stares
Stays on my bed until I’m there
Stays awake through night and day,
to keep the monsters away

bottom of page