top of page

MY CITY

FILIPINO

BY JAYDEN GARCIA

TRANSLATED BY JARED ABRENCIA

Brooklyn, tatawag ako sa lugar ng tirahan. At muling tubo, ito ay isang espesyal

na dako sa sking puso. Brooklyn ang mga bagay na ito upang. Lalo ang kultura, sa

bawa apos t ibang uri ng mga block there. Ito rin ay there s ibang uri ng pagkain.

Pakiramdam ko na lumalakad sa daan ng Brooklyn. Its hiniling niya tungkol sa lahat na

aking karanasan. Ay aalalanin ko ang aking mga paraan ukol sa magandang loob sa

mga lansangan at sa tingin mo ay bumaba. Maging mahusay na someone araw ng

lumiwanag Brooklyn als.

Brooklyn, the place I call home. Born and raised, it has a special place in my

heart. Brooklyn has many things going for it. Especially the culture, on every block

there’s different type of people. This also means there’s different types of food. I feel

blessed walking in the streets of Brooklyn. It’s an experience I wished everyone had. I

can remember most of my way around due to the simplicity of the streets but also the

view you get. It might be able to brighten up someone’s day. Brooklyn also made me

stronger. Playing on the streets of Brooklyn makes me stronger and fearless. The way

the people smack talk makes me stronger and makes me play under so much pressure.

I never back down to anyone and I thank Brooklyn for that. I love Brooklyn!

bottom of page