top of page

MY CITY

FILIPINO

BY JARED ABRENICA

Ito ay kung saanako Brooklyn lumaki. Ang aking home at Kung nararamdaman ko na

maginhawa. Ang mga masamang mukha, and non-stop hustle at ang iba ay mayroon sa

tulali Brooklyn. Ang paglaki ng ibang cultures sa akin ang hugis bakiyans sa akin na siya

apos y aking tao. Ang mga iba sa Brooklyn tinuruan ako tinatanggap kung ano ang kanilang

mga nasgsisbisampalutaya sa at hindi hinamak tao lang ang kanilang anyo o naniniwala sa

bagay. Brooklyn nagturo sa akin ay hindi magbibigay ng. At sin asabi ko itang ginagomit

lalo ng basketball. Hindi ito ang bagay kung ako apos y dalawa o 20 akp apos y lagl sa lhat.

Sa pangkalahatang sa buhay ay odds stacked ang sa inyo apos y ibigay ang hindi. Brooklyn

at ako apos y hindi na bumalik ang sinuman ang na looban sa. Habang ako ay isang jersey

sa akin ay hindi may takot. Brooklyn mahal ko sa inyo ang lahat ng mga bagay ay.

Maraming mga bagay na. Ito ay king hindi ako pinagpala at kumuha ng bato sa Brooklyn.

Brooklyn is where I grew up. That is my home and where I feel most comfortable.

The familiar faces, the non-stop hustle and the diversity is something unique. Growing up

with different cultures around me shaped me into the type of person I am. The diversity in

Brooklyn taught me to accept people for what they believe in and never look down on

someone just cause of their look or believe in something. Brooklyn also taught me to never

give up. I apply this phrase in life especially in basketball. It does not matter if I am down 2

or 20, I will always go all out. Even in general, when the odds are stacked up against you,

never give up. Brooklyn engraved in me to never back down from anyone especially on the

court. As long as I got a jersey on I will never fear anyone. I love Brooklyn because you can

do many things. There are many things happening. This what makes me happy and I can

never get bored living in Brooklyn.

bottom of page