top of page

A PLACE YOU CALL HOME

ALBANIAN

BY EDA MAQUELLARA

Një vend që unë e quaj shtëpi është një vend që përbëhet nga gëzimi  

 Është një vend i familjes, të qeshura me të gjitha gjërat për të shijuar.  

 Një vend që unë e quaj shtëpi përmban bukuri të brendshme me dashuri. 

Eleganca dhe paqja e barabartë e një pëllumbi. 

Një vend që unë e quaj shtëpi ka drita. 

Lloji i dritave që shkëlqejnë të ndritshme. 

Një vend që unë e quaj shtëpi duhet të ketë kuptim komik. 

Sidoqoftë gjërat për të cilat nuk kam vlerë janë gjërat që kushtojnë. 

Një vend që unë e quaj shtëpi është një vend rehatie.  

Kuptimi i vërtetë i shtëpisë është ai me të cilin jeni dhe jo më shumë se kaq. 

A place I call home is a place that consists of joy. 

It is a place of family, laughter with all things to enjoy. 

A place I call home contains inner beauty with love. 

The equal elegance, and peace of a dove.  

A place I call home has lights. 

The kind of lights that shine bright. 

A place I call home must have comical sense.  

However, the things I have no value for are the things that are expensive. 

A place I call home is a place of comfort.  

The true meaning of home is who you are with and no more than that.

bottom of page