top of page

MEMORIES

HAITIAN CREOLE

BY CHARLES DUBREUIL

TRANSLATED BY RUBERNICK BASTIEN

Mwen sonje  lè mwen te pi piti, lè été , bagay mwen te pi renmen fè se rete lakay mwen tout jounen,jwe video games, epi ale nan Applebees restoran . Applebees se te restoran mwen te pi renmen e manman’m te toujou menn’em la. Mwen te con viv pou video games ak Applebees. 

 

I remember when I was younger during the summertime my favorite thing to do was stay home all day and play video games and go to Applebees restaurant. Applebees was my favorite restaurant and my mother would always take me. I lived for video games and Applebee’s.

bottom of page