top of page

Haitian Creole

Necklace 

By Rebecca Jean Louis  

 

My sisters have always been there for me, even through my darkest times. They’ve always supported me especially when I needed them the most. Even when we are mad at each other, we still come together when we are struggling or need help.

 

I remember when I was going through a really hard time in my life. I was stressed and felt really unmotivated all the time and my sisters would always comfort and give me words of encouragement. But there would be times when I would be down and they weren’t around which made me even more anxious. One day, they had a surprise for me. There were three gold necklaces and it was a reminder that no matter what happens, they will always be with me and vice versa.

 

I look up to my sisters because I love how they handle certain situations and how they help others in need, whether that be friends, family or strangers. They inspire me to do better for myself and be the best version of me and I love them for that.

Sè mwen toujou la pou mwen menm nan move moman. Yo toujou sipòte m menm lè mwen bezwen yo plis. Menm lè nou fache youn ak lòt nou reyini ansanm lè fristre oswa nou bezwen èd.

 

Mwen sonje mwen travèse yon moman difisil nan lavi mwen, te fatigue tout tan e mwen pa motive epi sè m nan ap toujou konsole epi pawòl ankourame m. Men pafwa mwen tris epi yo pa la e as fè mwen pè. Yon nou yo te gen sipriz pou mwen li te twa kolye fè mwen sonje yo avèk mwen kelkeswa. 

 

Mwen bade sè m paske m renmen jan yo fè fas ak pwoblèm epi ede lòt moun ki nan bezwen ak zanmi li fanmi oswa etranje. Yo motive m fè bob bagay yo dwe pi bon e mwen renmen pou sa a.

necklace.jpg
bottom of page